רש"י על מלכים א כ כח

<< | רש"י על מלכים אפרק כ' • פסוק כ"ח |
ה • ו • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • כב • כד • כה • כז • כח • לג • לד • לה • לז • לח • לט • מ • מב • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויאמר אל מלך ישראל ויאמר וגו'" - אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר ויאמר ויאמר צריך לדרוש אמירה ראשונה אמר לו ונתתי את כל ההמון הזה בידך אמירה שנייה אם יפול בן הדד בידך אל תחמול עליו לפיכך כשחמל עליו אמר לו (לקמן פסוק מב) יען שלחת את איש חרמי מיד וגו' (ירושלמי סנהדרין יא ה)