רש"י על מלכים א יא ז

| רש"י על מלכים אפרק י"א • פסוק ז' |
א • ז • יא • טו • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • כח • לו • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אז יבנה שלמה במה" - רבותינו (שבת נו ב) אמרו מתוך שלא מיחה בנשיו נקראת על שמו

"בהר אשר על פני ירושלים" - הר הזיתים