רש"י על מלכים א יא יח

| רש"י על מלכים אפרק י"א • פסוק י"ח | >>
א • ז • יא • טו • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • כח • לו • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולחם אמר לו" - אמר למשרתיו כך וכך לחם תנו לו ליום