רש"י על מלכים א יא יא

| רש"י על מלכים אפרק י"א • פסוק י"א |
א • ז • יא • טו • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • כח • לו • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אשר היתה זאת עמך" - אשר ידעת שאתה עובר על מצותי