רש"י על מלכים א יא כא

| רש"י על מלכים אפרק י"א • פסוק כ"א |
א • ז • יא • טו • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • כח • לו • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי שכב דוד" - דוד שמת מיתת עצמו נאמרה בו שכיבה יואב שנהרג נאמרה בו מיתה דבר אחר דוד שהניח בן הגון ממלא מקומו נאמר בו שכיבה יואב שלא הניח בן הגון ממלא מקומו לא נאמרה בו שכיבה כי אם מיתה (בבא בתרא קטז א)