רש"י על מלכים א יא כז

<< | רש"י על מלכים אפרק י"א • פסוק כ"ז | >>
א • ז • יא • טו • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • כח • לו • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וזה הדבר" - אשר הוכיחו עליו

"שלמה בנה את המלוא" - ובבנין זה סגר את פרץ העיר דוד שהיה הפרץ אחורי המלוא אמר לו אביך פרץ פרצות בחומה ליכנס בו עולי רגלים ואתה גדרת אותה לעשות אנגריא לבת פרעה להושיב שם עבדיה ומשרתיה (סנהדרין קא ב)