רש"י על מלכים א טז כב

רש"י על מלכים א • פרק טז >>
ז • ט • יא • כב • כג • לא • לג • לד • 


"וימת תבני" - כשנשא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו הרגו את תבני כשראו חשיבותו של עמרי בסדר עולם