רש"י על מלכים א טז ט

רש"י על מלכים א • פרק טז
ז • ט • יא • כב • כג • לא • לג • לד • 


"שר מחצית הרכב" - הוא ואחר היו שרים על הרכב