מ"ג מלכים א טז כב

מקראות גדולות מלכים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת וימת תבני וימלך עמרי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֶּחֱזַק הָעָם אֲשֶׁר אַחֲרֵי עָמְרִי אֶת הָעָם אֲשֶׁר אַחֲרֵי תִּבְנִי בֶן גִּינַת וַיָּמָת תִּבְנִי וַיִּמְלֹךְ עָמְרִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֶּחֱזַ֤ק הָעָם֙ אֲשֶׁ֣ר אַחֲרֵ֣י עׇמְרִ֔י אֶת־הָעָ֕ם אֲשֶׁ֥ר אַחֲרֵ֖י תִּבְנִ֣י בֶן־גִּינַ֑ת וַיָּ֣מׇת תִּבְנִ֔י וַיִּמְלֹ֖ךְ עׇמְרִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימת תבני" - כשנשא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו הרגו את תבני כשראו חשיבותו של עמרי בסדר עולם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וימת תבני" - בסדר עולם יש כיון שהשיא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו לאשה הרגו את תבני