רש"י על מלכים א טז לג

רש"י על מלכים א • פרק טז >>
ז • ט • יא • כב • כג • לא • לג • לד • 


"אשרה" - אילן הנעבד