רש"י על מלכים א טז יא

רש"י על מלכים א • פרק טז
ז • ט • יא • כב • כג • לא • לג • לד • 


"וגואליו ורעהו" - (תרגום) וקריבוהי ורחמוהי