רש"י על מלכים א ב מו

| רש"י על מלכים אפרק ב' • פסוק מ"ו |
ה • ו • ח • ט • יב • יט • כב • כד • כו • כז • כח • ל • לא • לד • לו • מב • מג • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והממלכה נכונה וגו'" - כלומר לא נענש על כל אלה