רש"י על מלכים א ב לו

| רש"י על מלכים אפרק ב' • פסוק ל"ו |
ה • ו • ח • ט • יב • יט • כב • כד • כו • כז • כח • ל • לא • לד • לו • מב • מג • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולא תצא משם" - כדי שיהא מצוי לו ולמצוא לו חטא מות