רש"י על מלכים א ב כח

<< | רש"י על מלכים אפרק ב' • פסוק כ"ח |
ה • ו • ח • ט • יב • יט • כב • כד • כו • כז • כח • ל • לא • לד • לו • מב • מג • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והשמועה באה עד יואב" - שמועת מצות דוד שצוה להורגו וידע ששלמה שונאו

"כי יואב נטה אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטה" - סוף דבר אבל בקש לנטות אלא נתיירא שעדיין לחלוחית של דוד קיימת