רש"י על מלכים א ב כב

| רש"י על מלכים אפרק ב' • פסוק כ"ב |
ה • ו • ח • ט • יב • יט • כב • כד • כו • כז • כח • ל • לא • לד • לו • מב • מג • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ושאלי לו את המלוכה" - משישתמש בשרביטו של מלך הוא תחלת השררה