רש"י על ישעיהו סה יא

<< רש"י על ישעיהו • פרק סה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • טו • טז • יז • כ • כב • כה • 


"עוזבי ה'" - רשעי ישראל שהחזיקו בעכו"ם ומתו ברשעם

"העורכים לגד" - שם עכו"ם העשויה על שם המזל ובלשון משנה יש גד גדי וסינוק לא

"למני" - למניין חשבון הכומרים היו ממלאים אגנות מזג יין

"ממסך" - יין מזוג במים כמשפטו כמו לחקור ממסך (משלי כג) מסכה יינה (שם ט) ויש פותרים למני לעכו"ם שמניתם עליכם אבל ומניתי אתכם שלא נקוד ומניתי דגש יורה שהוא לשון מניין