מ"ג ישעיהו סה יאמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואתם עזבי יהוה השכחים את הר קדשי הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַתֶּם עֹזְבֵי יְהוָה הַשְּׁכֵחִים אֶת הַר קָדְשִׁי הַעֹרְכִים לַגַּד שֻׁלְחָן וְהַמְמַלְאִים לַמְנִי מִמְסָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַתֶּם֙ עֹזְבֵ֣י יְהֹוָ֔ה הַשְּׁכֵחִ֖ים אֶת־הַ֣ר קׇדְשִׁ֑י הַעֹרְכִ֤ים לַגַּד֙ שֻׁלְחָ֔ן וְהַֽמְﬞמַלְאִ֖ים לַמְנִ֥י מִמְסָֽךְ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוזבי ה'" - רשעי ישראל שהחזיקו בעכו"ם ומתו ברשעם

"העורכים לגד" - שם עכו"ם העשויה על שם המזל ובלשון משנה יש גד גדי וסינוק לא

"למני" - למניין חשבון הכומרים היו ממלאים אגנות מזג יין

"ממסך" - יין מזוג במים כמשפטו כמו לחקור ממסך (משלי כג) מסכה יינה (שם ט) ויש פותרים למני לעכו"ם שמניתם עליכם אבל ומניתי אתכם שלא נקוד ומניתי דגש יורה שהוא לשון מניין

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העורכים" - אשר ערכו מאכלים על השלחן להקריב לגד והוא כוכב צדק והיו ממלאים יין מזוג לנסך למני וגם הוא שם כוכב

"השכחים" - אשר שכחו את בית המקדש ולא זכרו שבו לבד ראוי להקריב קרבנות

"ואתם" - אבל אתם העוזבים את ה' וכפרו בו 

מצודת ציון

"העורכים" - ענין סדור

"לגד למני" - שמות כוכבים

"ממסך" - יין מזוג כמו לחקור ממסך (משלי כז)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתם", הרשעים שעזבו את ה'.

"השכחים את הר קדשי" שכפרו בביאת הגואל, רק "הערכים לגד שלחן", מתאספים גדודים לאכול ולשתות "והממלאים למני ממסך" מתקבצים מלא חבורות, ומני מנין אנשים למסוך שכר בכנופיא, הרודפים אחר תענוגים ואת פועל ה' לא יביטו:

ביאור המילות

"לגד". כמו גד גדוד יגודנו, לגדוד וחבורות אנשים. וכן למני למנין ומספר של בני חבורה: