רש"י על ישעיהו סה כ

רש"י על ישעיהו • פרק סה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • טו • טז • יז • כ • כב • כה • 


"עול ימים" - נער כמו עולל (איכה ב) עול ימים קטן בשנים

"בן מאה שנה ימות" - יהא בן עונשין להתחייב מיתה בעבירה שיש בה מיתה כך מפורש בב"ר

"יקולל" - בעבירה שהיא צריכה נדוי