רש"י על ישעיהו סה יז

<< רש"י על ישעיהו • פרק סה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • טו • טז • יז • כ • כב • כה • 


"שמים חדשים" - יתחדשו השרים שלמעלה ויהיו שרי ישראל שרי עליונים ושרי העובדי כוכבים ומזלות תחתונים וכן בארץ ויש אומרים שמים חדשים ממש וכן עיקר כי מקרא מוכיח כי כאשר השמים החדשים וגו' (לקמן סו)