רש"י על ישעיהו סה ח

<< רש"י על ישעיהו • פרק סה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • טו • טז • יז • כ • כב • כה • 


"כאשר ימצא התירוש באשכול" - ת"י כמה דאשתכח נח זכאי בדרא דטופנא

"התירוש" - זה נח שהיה מתוק

"באשכול" - בדור המשוכל ויש לפתור כמשמעו

"למען עבדי" - למען כל צדיק וצדיק הנמצא בם