רש"י על ישעיהו סה י

"השרון" - שם מחוז שהיה בארץ ישראל

"ועמק עכור" - כמשמעו