רש"י על ישעיהו סב יא

<< רש"י על ישעיהו • פרק סב
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הנה שכרו" - שמוכן לתת לעבדיו מוכן אתו

"ופעולתו" - שכר הפעולה שפעלו עמו לפניו הוא מוכן לתת