רש"י על ישעיהו סב א

<< רש"י על ישעיהו • פרק סב >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • 


"למען ציון" - אעשה ולא אחשה על מה שעשו לה

"לא אשקוט" - לא יהא שלום לפני עד יצא כנוגה צדקה