רש"י על ישעיהו סב ה

<< רש"י על ישעיהו • פרק סב >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי יבעל וגו'" - ארי כמה דמתותב עולם עם בתולתא כן יתיתבין בגוייכי בנייכי