רש"י על ישעיהו סב ט

רש"י על ישעיהו • פרק סב >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • 


"יאכלוהו" - מוסב על דגנך

"ישתוהו" - מוסב על תירושך

"עברו עברו בשערים" - אמר נבייא עברו ותובו בתרעיא אפנו לבא דעמא לאורח תקנא