רש"י על ישעיהו סב ב

<< רש"י על ישעיהו • פרק סב
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יקבנו" - יפרשנו