רש"י על ישעיהו סב ד

רש"י על ישעיהו • פרק סב >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בעולה" - מיושבת