רש"י על ישעיהו כג יג

<< רש"י על ישעיהו • פרק כג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • 


"הן ארץ כשדים זה העם לא היה" - אשר לא כדאי הוא להיות עם שהרי נקראו הגוי המר והנמהר (חבקוק א) עם שוטה הוא מן הבריות שהקב"ה מתחרט עליהן על שבראם כמו ששנינו שלשה הקב"ה מתחרט עליהם במסכת סוכה

"אשור יסדה" - להשכין בה ציים שלו ספינותיו בירניות גדולות כמו צי אדיר (לקמן לג)

"הקימו בחוניו" - הם יקימו מצודותיהם על צור בחוניו ל' עופל ובוחן (לקמן לב) (בירפריי"ץ בלע"ז) שעושין למצור על הכרכים

"עוררו ארמנותיה" - יחריבו ל' ערו ערו (תהלים קלז) ל' נתיצה עד היסוד