רש"י על ישעיהו כג א

<< רש"י על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • 


"הילילו אניות תרשיש" - שהיו מתעשרים על ידי סוחרי צור שהיו מביאים אניות תרשיש סחורה לצור תרשיש שם הים

"כי שודד מבית מבוא" - כי שודד מבפנים מקום שהייתם רגילים לפונדק מלבוא עוד לתוכו ולא יהיו עוד לכם מקום בצור ללון שם

"מארץ כתים" - הם הרומיים

"נגלה למו" - השודד לאנשי צור ד"א מארץ כתים נגלה לאנשי תרשיש שוד של צור שברחו בני צור אצל כתים ומשם נשמעה השמיעה