רש"י על ישעיהו כג ב

"דומו יושבי אי" - התאבלו ושבו דומים יושבי אי הים למה סוחרי צידון עוברי ימים היו רגילים למלאותך כל סחורה עכשיו כשתפול צור תפול צידון עמה שסמוכות היו זו לזו בתוך מהלך יום