רש"י על ישעיהו כג טו

רש"י על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • 


"ונשכחת צור" - לפי שמזכירה בלשון גנאי ל' זונה אמר ונשכחת כזונה ששכחוה אוהביה אף היא תשכח מאין סוחרים ותגרים פונים אליה לפי שתהיה חריבה

"כימי מלך אחד" - ימי דוד שבעים שנה היו ואיני יודע מה הסימן הזה הניתן כאן

"יהיה לצור" - זכרון מעט שתתנער משפלותה ותחזור לאותן שהיו רגילין אצלה לחזור אליה לשוב לקדמותה

"כשירת הזונה" - שרואה שאין פונה אליה ונושאת קול ערב ונעים בשיר אולי תערב על מאהביה