רש"י על ישעיהו כג יב

"כתים" - אל ארץ כתים קומי עבורי גם שם לא ינוח לך למה אני אומר קומי עבורי