רש"י על ירמיהו טז יח

רש"י על ירמיהו • פרק טז >>
ה • ו • ז • ח • יג • יד • טז • יח • יט • כא • 


"משנה עונם" - את ששנו על עונם לעשות עונות אבותיהם ויונתן תירגם כן ואשלם לתניינין כקדמאין על חד תרין