רש"י על ירמיהו טז יד

<< רש"י על ירמיהו • פרק טז
ה • ו • ז • ח • יג • יד • טז • יח • יט • כא • 


"לכן" - ל' שבועה אע"פ שבגדתם בי שבועה היא בידי שאגאול אתכם

"ולא יאמר עוד וגו'" - רבותינו דרשו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא גאולה אחרונה עיקר ויציאת מצרים טפל לה