רש"י על ירמיהו טז ז

<< | רש"י על ירמיהופרק ט"ז • פסוק ז' | >>
ה • ו • ז • ח • יג • יד • טז • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולא יפרסו" - ל' שבירה כמו (דנייאל ה) מנא מנא תקל ופרסין שמברין את האבלים ברחבה ופורסין להם ברכת המוציא כי הוא יברך הזבח (שמואל א ט) תירגם יונתן ארי הוא פריס על מזונא

"ולא ישקו אותם וגו'" - הרי טעם למה שאמרתי אל תלך לספוד