רש"י על ירמיהו טז טז

רש"י על ירמיהו • פרק טז
ה • ו • ז • ח • יג • יד • טז • יח • יט • כא • 


"ודיגום" - מה הדייג שולהו מתוך מקום גדולו אף אלו ילכדו אותם שבתוך העיר ומה עסקו של דג משנלכד הוא מת כך אביא עליהם הורגים ואח"כ אשלח ציידים לנשארים ולבורחים מן החרב על ההרים והגבעות וצדום להגלותם בשבי