רש"י על ירמיהו טז ו

<< רש"י על ירמיהו • פרק טז >>
ה • ו • ז • ח • יג • יד • טז • יח • יט • כא • 


"ומתו גדולים וקטנים" - ואחר שהכל מתים מה לך לספוד

"ולא יתגודד ולא יקרח להם" - דרך האבלים להתגודד ולשרוט בשרם ולקרוח קרחה בראשם ומכל מקום לישראל אסור ולא הזכירו כאן אלא לדוגמת אבל