רש"י על ירמיהו טז ח

<< רש"י על ירמיהו • פרק טז
ה • ו • ז • ח • יג • יד • טז • יח • יט • כא • 


"ובית משתה" - אשר אמרתי לך למעלה לא תבא זה הטעם הנני משבית מן המקום הזה וגו'