מ"ג ירמיהו טז יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושלמתי ראשונה משנה עונם וחטאתם על חללם את ארצי בנבלת שקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשִׁלַּמְתִּי רִאשׁוֹנָה מִשְׁנֵה עֲו‍ֹנָם וְחַטָּאתָם עַל חַלְּלָם אֶת אַרְצִי בְּנִבְלַת שִׁקּוּצֵיהֶם וְתוֹעֲבוֹתֵיהֶם מָלְאוּ אֶת נַחֲלָתִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשִׁלַּמְתִּ֣י רִאשׁוֹנָ֗ה מִשְׁנֵ֤ה עֲוֺנָם֙ וְחַטָּאתָ֔ם עַ֖ל חַלְּלָ֣ם אֶת־אַרְצִ֑י בְּנִבְלַ֤ת שִׁקּֽוּצֵיהֶם֙ וְתוֹעֲב֣וֹתֵיהֶ֔ם מָלְא֖וּ אֶת־נַחֲלָתִֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משנה עונם" - את ששנו על עונם לעשות עונות אבותיהם ויונתן תירגם כן ואשלם לתניינין כקדמאין על חד תרין

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותועבותיהם" - עם תועבותיהם מלאו את נחלתי וכפל הדבר במ"ש

"בנבלת" - במה שהעמידו בה עכו"ם המאוסים כנבלת שקץ

"ושלמתי ראשונה" - טרם בוא הגאולה אשלם להם בתחלה על מה ששנו בעון אבותם לכפלם שוב 

מצודת ציון

"משנה" - מלשון שנים וכפל

"חללם" - מלשון חלול

"שקוציהם" - מלשון שקץ ושרץ

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושלמתי", ובכ"ז אשלם ראשונה עונם וחטאתם שעשו בפועל, לא על הדרכים והמדות הצפונים בעומק הנפש, יען כי עונם הם "משנה",
  • א) מה "שחללו את ארצי" שלא שמרו שמטה ומצוות התלויות בארץ, גם מה שטמאו את הארץ במעשיהם כמ"ש כי הדם הוא יחניף את הארץ ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה,
  • ב) מה שעשו נגד הבהמ"ק כי "בנבלת שקוציהם מלאו את נחלתי" כמנשה שהעמיד צלם בהיכל, וזה אשלם ראשונה, כי הדרכים והמחשבות הם דברים נסתרים שבינם ובין המקום:

ביאור המילות

"ארצי, נחלתי". כבר בארתי למעלה (ב' ז') ששם נחלה הוא ביחוד על מקומות המקודשות שה' שוכן שם: