רש"י על יחזקאל לז כה

| רש"י על יחזקאלפרק ל"ז • פסוק כ"ה |
א • ב • ג • ו • ז • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לעבדי ליעקב" - כעין שנתתיה ליעקב בלי מצרי'