רש"י על יחזקאל לז ז

<< | רש"י על יחזקאלפרק ל"ז • פסוק ז' |
א • ב • ג • ו • ז • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויהי קול" - והנה רעש העצמות שהיו טופחין זה לזה

"עצם אל עצמו" - עצמות כל אחד כל מקום שנתפזרו היו קופצין ומתקרבין כל אחד ואחד אצל מקו' חבורו