רש"י על יחזקאל לז יא

| רש"י על יחזקאלפרק ל"ז • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ו • ז • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"העצמות האלה כל בית ישראל המה" - רמז ודוגמא לכל בית ישראל בצרותם המה שהרי הם אומרים יבשו עצמותינו בצרות אבדה תקותינו ומה נוחיל לתשועה עוד דבר אחר כולם אלו משל ישראל היו ומפני שהחייתם עכשיו הם אומרים אבדה תקותינו ולא נחיה עוד שנית כשיחיו המתים