רש"י על יחזקאל לז ט

| רש"י על יחזקאלפרק ל"ז • פסוק ט' |
א • ב • ג • ו • ז • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מארבע רוחות" - כל מקום שהלכו נשמותיהן לשוט לד' רוחות העולם משם יתקבצו ויבאו

"ופחי" - כמו נופח באש פחם (ישעיהו נד)