רש"י על יחזקאל לז ו

| רש"י על יחזקאלפרק ל"ז • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ו • ז • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ונתתי עליכם גידים וגו'" - ובספר איוב הוא אומר עור ובשר תלבישני תחילה ואחר כך ובעצמות וגידים תסוככני אלא למה היו אלו דומים לאדם שפושט וחוזר ולובש שמה שפשט אחרון לובש ראשון אבל בתחיל' בריית הוולד עור ובשר תחילה ואח"כ עצמות וגידים

"וקרמתי" - לשון קרום איקרוטייריי"א בלע"ז