מ"ג יחזקאל לז כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיָשְׁבוּ עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לְעַבְדִּי לְיַעֲקֹב אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בָהּ אֲבוֹתֵיכֶם וְיָשְׁבוּ עָלֶיהָ הֵמָּה וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם עַד עוֹלָם וְדָוִד עַבְדִּי נָשִׂיא לָהֶם לְעוֹלָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיָשְׁב֣וּ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֤ר נָתַ֙תִּי֙ לְעַבְדִּ֣י לְיַֽעֲקֹ֔ב אֲשֶׁ֥ר יָֽשְׁבוּ־בָ֖הּ אֲבֽוֹתֵיכֶ֑ם וְיָשְׁב֣וּ עָלֶ֡יהָ הֵ֠מָּה וּבְנֵיהֶ֞ם וּבְנֵ֤י בְנֵיהֶם֙ עַד־עוֹלָ֔ם וְדָוִ֣ד עַבְדִּ֔י נָשִׂ֥יא לָהֶ֖ם לְעוֹלָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וִיתִיבוּן עַל אַרְעָא דִיהָבִית לְעַבְדִי לְיַעֲקֹב דִיתִיבוּ בָהּ אֲבָהַתְכוֹן וְיַתְבוּן עֲלָהּ אִינוּן וּבְנֵיהוֹן וּבְנֵי בְנֵיהוֹן עַד עַלְמָא וְדָוִד עַבְדִי מַלְכָּא לְהוֹן לַעֲלָם:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעבדי ליעקב" - כעין שנתתיה ליעקב בלי מצרי'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וישבו על הארץ" ישבו בישיבת קבע בענין שיהיה להם לאחוזה, ואמר "אשר נתתי לעבדי ליעקב" ר"ל שיהיה להם בין הארץ שניתן ליעקב שהיא נחלה בלא מצרים בין "אשר ישבו בה אבותיכם" בגבול הקדם, כי גבול העתיד ימשך יותר מגבול שהיה להם תחלה, כמ"ש בנבואת יחזקאל לקמן (סי' מ"ז), וגם תפס אשר נתתי ליעקב כי ליעקב הראה הנס הזה שהתאחדו האבנים לאבן אחד כמו שהתאחדו העצים לעץ אחד. והיה ג"כ סמן אל שיתאחדו ישראל לגוי אחד באחרית הימים, ואז יירשו נחלה בלא מצרים, "ודוד עבדי" מבטיח להם ג' דברים יהיו מתמידים לעולם,

  • א) נחלת הארץ שעז"א "וישבו עליה המה וכו' עד עולם".
  • ב) מלכות בית דוד שעל זה אמר "ודוד עבדי נשיא להם לעולם",
  • ג) שהברית שבין ה' ובינם לא יפסוק, שעז"א


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לעולם" - ר"ל עד עולם לא תפסוק המלוכה מזרע דוד