רש"י על יחזקאל לז א

<< | רש"י על יחזקאלפרק ל"ז • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ו • ז • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"היתה עלי יד ה' ויוציאני ברוח ה' וגו'" - יד ה' כל יד ה' שבנבואה לשון כפייה הוא שהיתה הרוח כופה אותו לילך כמשתגע אל מקום שהרוח חפץ

"והיא מלאה עצמות" - רבותינו אמרו שהיו משבט אפרים שיצאו ממצרים לפני הקץ והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כמו שאמור בדברי הימים