מ"ג יחזקאל לז ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונתתי עליכם גדים והעלתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנָתַתִּי עֲלֵיכֶם גִּדִים וְהַעֲלֵתִי עֲלֵיכֶם בָּשָׂר וְקָרַמְתִּי עֲלֵיכֶם עוֹר וְנָתַתִּי בָכֶם רוּחַ וִחְיִיתֶם וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנָתַתִּי֩ עֲלֵיכֶ֨ם גִּידִ֜ים וְֽהַעֲלֵתִ֧י עֲלֵיכֶ֣ם בָּשָׂ֗ר וְקָרַמְתִּ֤י עֲלֵיכֶם֙ ע֔וֹר וְנָתַתִּ֥י בָכֶ֛ם ר֖וּחַ וִחְיִיתֶ֑ם וִידַעְתֶּ֖ם כִּֽי־אֲנִ֥י יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאֶתֵּן עֲלֵיכוֹן גִידִין וְאַסֵיק עֲלֵיכוֹן בִּסְרָא וְאֶקְרוֹם עֲלֵיכוֹן מַשְׁכָא וְאֶתֵּן בְּכוֹן רוּחָא וְתֵיחוּן וְתֵידְעוּן אֲרֵי אֲנָא יְיָ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונתתי עליכם גידים וגו'" - ובספר איוב הוא אומר עור ובשר תלבישני תחילה ואחר כך ובעצמות וגידים תסוככני אלא למה היו אלו דומים לאדם שפושט וחוזר ולובש שמה שפשט אחרון לובש ראשון אבל בתחיל' בריית הוולד עור ובשר תחילה ואח"כ עצמות וגידים

"וקרמתי" - לשון קרום איקרוטייריי"א בלע"ז

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ונתתי עליכם גידים" שלא כדרך יצירת הולד וכדרך התחייה לעתיד, שתחלה עור ובשר וגידים ועצמות, וכאן שהעצמות עדין קיימים והיה בהיפך תחילה גידים על העצמות ואח"כ בשר, ואח"כ עור, ואז "ונתתי בכם רוח" היא הנשמה העליונה שבאה אח"כ על הגוף הנבנה והוא הרוח שהיה בו מקודם וצרור בצרור החיים "וחייתם" שהיא התחייה הגמורה:


ביאור המילות

"וקרמתי". פעל יוצא, העור העולה כקרום דק על הבשר:

"ונתתי בכם רוח". כבר אמר אני מביא בכם רוח? ובפי' תקנתיו:
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אני ה'" - והכל בידי

"וקרמתי" - אעשה עליכם קרום של עור ואחר זה אתן בכם רוח החיוני ותשארו חיים וקיימים

"ונתתי וגו'" - אחר שיתקרבו העצמות כל אחד למקום הראוי לו אתן עליכם גידים לחבר ולקשר העצמות זה בזה

מצודת ציון

"וקרמתי" - מלשון קרום כעין קליפה ובדרז"ל קרום שעלה מחמת מכה (חולין מ"ג)

<< · מ"ג יחזקאל · לז · ו · >>