רש"י על יחזקאל לה יד

<< רש"י על יחזקאל • פרק לה
ה • ו • ט • י • יא • יג • יד • 


"כשמוח כל הארץ" - כשאטול אני את מלכותי כי אז תשמח הארץ כענין שנאמר ה' מלך תגל הארץ (תהלים צו) אז שממה אעשה לך