רש"י על יחזקאל לה ט

רש"י על יחזקאל • פרק לה >>
ה • ו • ט • י • יא • יג • יד • 


"ועריך לא תשובנה" - לא כמו שאמרתי למצרים (לעיל כט) ושבתי את שבות מצרים ושבתי את שבות בני עמון (ירמיהו מט) וזו היא שאמר (מלאכי א) ואת עשו שנאתי ואתן את הריו שממה שעתידים לשוממות עולם