רש"י על יחזקאל לה יא

<< רש"י על יחזקאל • פרק לה
ה • ו • ט • י • יא • יג • יד • 


"ועשיתי כאפך" - כאותה האף שעשית לישראל אעשה לך

"ונודעתי בם כאשר אשפטך" - אז יכירו את גבורתי